Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Links

RIVM-websites

Website VTV-2010: Van gezond naar beter

De website bij het samenvattend rapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010.

De website VTV-2014: Denk mee over volksgezondheid en zorg.

Nationale Atlas Volksgezondheid

De Atlas toont u de geografische spreiding van allerlei aspecten omtrent gezondheid, factoren die de gezondheid beïnvloeden, zorg en preventie.

Kosten van Ziekten

Deze website geeft een volledig overzicht van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg.

KiesBeter.nl

Deze website biedt publieksinformatie over gezondheid en zorg in Nederland.

Zorggegevens

Zorggegevens.nl: een wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg.

Zorgbalans

De Zorgbalans brengt de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in beeld aan de hand van kwaliteitsindicatoren over kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de gezondheidszorg.

Rijksvaccinatieprogramma

Uitgebreide informatie rond om vaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma.

Centrum voor Infectieziektebestrijding

Informatie over signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland.

Compendium voor de leefomgeving

Feiten en cijfers over natuur en milieu overzichtelijk bij elkaar.

RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Homepage RIVM

Andere relevante websites

Ministerie van VWS

Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Regionaal Kompas Volksgezondheid

Het regionaal Kompas Volksgezondheid is een product van een GGD in samenwerking met het RIVM.

Trimbos instituut

Kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Nivel

Kenniscentrum en onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg.

NIGZ

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie.

GGD Nederland

Landelijke vereniging voor GGD'en.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistische informatie over Nederland.

ZonMw

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.

Engelstalige websites over volksgezondheid

Website Dutch Public Health Status and Forecast 2010

De Engelstalige website bij het samenvattend rapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010.

Website Dutch Health Care Performance Report 2010

De Engelstalige website bij het samenvattend rapport van de Zorgbalans 2010.

Dutchhealthinfo.org

Het Engelstalige portal naar informatie over publieke gezondheid en zorg in Nederland.

Dare to Compare!

Kijk en Vergelijk! : Een benchmark van de Nederlandse gezondheid op basis van de European Community Health Indicators (ECHI).

Learning from our neighbours

Leren van de buren (samenvatting). Beleid publieke gezondheid internationaal bezien: roken, alcohol, overgewicht, depressie, gezondheidsachterstand, jeugd, screening.

.
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.17, 23 juni 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.