Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Ziekten en aandoeningen

U vindt hier informatie over meer dan vijftig ziekten en aandoeningen. Uiteraard is dit een selectie uit alle gezondheidsproblemen die een mens kan treffen. De ziekten zijn volgens de ICD-9 geordend in zeventien hoofdgroepen. Longkanker bijvoorbeeld vindt u onder kanker, depressie onder psychische stoornissen. Voor sommige ziekten is afgeweken van de ICD-indeling. Zo zijn beroepsziekten uit alle ICD-groepen bij elkaar gezet en zijn infectieziekten waarvoor een vaccinatieprogramma bestaat, samengevoegd onder RVP-ziekten.

Wilt u ziekten met elkaar vergelijken?

Komt beroerte vaker voor dan borstkanker? Wat is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland? Bent u geïnteresseerd in dit soort vragen, klik dan op één van de onderstaande ranglijsten.

Selectiemethode

Ranglijsten

Ranglijsten per leeftijdsgroep

  .

  Bronnen en Literatuur

  Bronnen

  Literatuur

  Begrippen en afkortingen

  Afkortingen

  ADHD
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit.
  aids
  Acquired immune deficiency syndrome
  AIDS
  Acquired Immune Deficiency Syndrome
  CAK
  Centraal Administratie Kantoor
  CBS
  Centraal Bureau voor de Statistiek
  URL: http://www.cbs.nl
  CHZ
  Coronaire hartziekten
  COOP/WONCA
  Darthouth COOP Functional Health Assessment Charts
  World Organization of General Practioners/Family Physicians (WONCA) Classification and Research Committee Herziene versie van de COOP-kaarten: een kort instrument om te meten hoe patiënten zich voelen, hoe zij functioneren en hoe zij hun gezondheid ervaren.
  COPD
  Chronic obstructive pulmonary disease
  Chronische obstructieve longziekten.
  DALY
  Disability-Adjusted Life-Year
  Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie (uitgedrukt in tijd); opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). In deze maat komen drie belangrijke aspecten van de volksgezondheid terug, te weten 'kwantiteit' (levensduur) en 'kwaliteit' van leven, en het aantal personen dat een effect ondervindt.
  EQ-5D
  EuroQol (5 Dimensies)
  Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. Het instrument meet, zoals de naam al zegt, 5 dimensies (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/andere klachten, angst/depressie). Elke dimensie bestaat uit één item waarbij drie niveaus worden onderscheiden (geen problemen, enige problemen, veel problemen).
  GBD
  Global burden of disease studie
  ggz
  Geestelijke gezondheidszorg
  hiv
  Human immunodeficiency virus
  Humane Immunodeficiëntievirus.
  ICD
  International Classification of Diseases
  Internationale classificatie van ziekten.
  ICD-10
  International Classification of Diseases, tenth revision
  ICD-9
  International Classification of Diseases, ninth revision
  KNCV
  KNCV Tuberculosefonds
  URL: http://www.kncvtbc.nl
  LINH
  Landelijk informatienetwerk huisartsenzorg
  URL: http://www.linh.nl
  NHP
  Nottingham Health Profile
  RIVM
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
  SCP
  Sociaal en Cultureel Planbureau
  URL: http://www.scp.nl
  SD
  Standaarddeviatie
  SEH
  Spoedeisende hulp
  SF-20
  Medical Outcomes Study 20-Item Short Form Health Survey
  Variant van de SF-36 en SF24 (zie aldaar), een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-20 bestaat uit 6 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, sociaal functioneren, en geestelijke gezondheid.
  SF-24
  Medical Outcomes Study 24-Item Short Form Health Survey
  Variant van de SF 20 en SF-36 (zie aldaar), een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-24 bestaat uit 7 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit, sociaal functioneren, en geestelijke gezondheid.
  SF-36
  Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey
  Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. Het instrument bestaat uit 8 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen door fysieke gezondheidsproblemen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit, sociaal functioneren, rolbeperkingen door emotionele problemen, en geestelijke gezondheid. Deze 8 dimensies kunnen bovendien gesommeerd worden in een lichamelijke en een psychische hoofddimensie
  SHM
  Stichting HIV Monitoring
  URL: http://www.hiv-monitoring.nl/
  SIP
  Sickness Impact Profile
  Soa
  Seksueel overdraagbare aandoeningen
  VWS
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
  WAO
  Wet arbeidsongeschiktheid
  Tot 1 januari 2006; opgevolgd door WIA.
  WIA
  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  Vanaf 1 januari 2006; opvolger van WAO.
  ZJE
  Ziektejaar-Equivalenten
  Maat voor het verlies aan kwaliteit van leven: (‘years lived with disability’) het aantal jaren dat doorgebracht wordt met ziekte, gewogen naar de ernst (-gerelateerde kwaliteit van leven) hiervan. Een van de componenten van de DALY (zie aldaar).

  Definities

  10-jaarsprevalentie
  Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.
  Incidentie
  Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.
  Prevalentie
  Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.
  Primaire doodsoorzaak
  De ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Men spreekt hierbij wel van de onderliggende ziekte of het grondlijden (Bron: CBS).
  Zorgepisode
  De periode tussen het moment dat de patiënt voor het eerst geneeskundige hulp vraagt voor een bepaald gezondheidsprobleem en het laatste contact ervoor in het registratiesysteem.