Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Thema's

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

Dwars door de hoofdonderwerpen Gezondheid en ziekte, Gezondheidsdeterminanten, Preventie, Zorg en Bevolking lopen de thema's: Arbeid,  Internationaal en Gezondheidsachterstanden. In deze thema's is specifieke achtergrondinformatie samengebundeld. De informatie die voorheen was ondergebracht bij het thema Ouderen is nu opgenomen bij de betreffende onderwerpen in het Kompas.

.