Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Internationaal

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

In thema Internationaal vindt u informatie over internationale verschillen in gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, preventie, zorg en bevolking vanuit Nederlands perspectief. Waar mogelijk zijn de internationale vergelijkingen gekoppeld aan ECHI-indicatoren. Ook hierover kunt u informatie vinden bij het thema Internationaal. 

Zie ook:

  • Wereldkansen voor preventie? Inspiratie voor preventie uit andere landen: RIVM, 2013e  (Pdf; 8,62 Mb).

Internationaal: Informatie over landen

Informatie over landen

U vindt hier informatie over volksgezondheid en beleid per land. Primair zijn dat de landen van de Europese Unie. Klik op het land van uw keuze voor links naar gezondheidsministeries en nationale public health organisaties en nationale beleidsdocumenten of programma’s.


Internationaal: Beleidsdossiers

Beleidsdossiers

Via Beleidsdossiers vindt u alle internationale vergelijkingen die in het Kompas te vinden zijn. Ook zijn er 'International Policy Overviews' te vinden over actuele beleidsonderwerpen.

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur